Alya IPR

adresa:
Matije Gupca 48
31550 Valpovo
Hrvatska


telefon/fax: +385 (0)31 496-515
e-mail: info_zastita_alya-ipr.com

Željko Petovari

mob: +385 (0)98 280-930
e-mail: petovari_zastita_alya-ipr.com

Branko Jurič

mob: +385 (0)95 907-8248
e-mail: juric.branko_zastita_alya-ipr.com

Obrazac za kontakt